541-0892 – Databázové systémy a teorie datových struktur (DSTDS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0892/01 2001/2002 2010/2011 0
541-0892/02 2001/2002 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat a naučit aplikovat poznatky z následujících okruhů: Způsob organizace dat při jejich ukládání v počítačovém prostředí. Možnosti zobrazení a způsoby převodu dat reálného světa na základní počítačové typy dat. Logická organizace dat - datové struktury. Relační a hierarchický model. Přístupy k datům, vytváření virtuálních datových struktur. Programové produkty pro správu dat - databázové systémy. Aplikace v geovědách.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Způsob organizace dat při jejich ukládání v počítačovém prostředí. Možnosti zobrazení a způsoby převodu dat reálného světa na základní počítačové typy dat. Logická organizace dat - datové struktury. Relační a hierarchický model. Přístupy k datům, vytváření virtuálních datových struktur. Programové produkty pro správu dat - databázové systémy. Aplikace v geovědách.

Povinná literatura:

Homola, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2007-2013. Hernandez, M. J.: Návrh databází. ISBN 8024709007. Grada Publishing, Praha, 2006.

Doporučená literatura:

Oppel, A. J.: Databáze bez předchozích znalostí. ISBN 8025111997. Computer Press, Brno, 2006. Písek, S.: Databáze v Accessu. ISBN 8024705729. Grada Publishing, Praha, 2003.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.