541-0901 – Sedimentologie (S)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0901/00 1999/2000 2000/2001
541-0901/01 1998/1999 2010/2011 0
541-0901/02 1998/1999 2009/2010 0
541-0901/03 1998/1999 2009/2010 0
541-0901/04 2009/2010 10
541-0901/05 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení klasifikací sedimentárních hornin a sedimentačních prostředí. Student by dokázat interpretovat složení a vznik sedimentu, posoudit charakter a rozsah vzniklého sedimentárního tělesa.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Sedimenty a základní principy jejich klasifikací. Vrstvy a sedimentární textury. Sedimentační prostředí a faciální analýza. Modely sedimentačních prostředí. Terestrická sedimentační prostředí. Přechodná sedimentační prostředí. Mořská sedimentační prostředí. Základy pánevní analýzy. Nauka o sekvencích a jejich odraz v obsahu a skladbě fosilií. Sekvenční statigrafie. Čtvrtohorní zvětrávací proces a zvláštnosti sedimentace. Předmět je zaměřen na nové směry výzkumu sedimentů a na rekonstrukci fosilních sedimentačních prostředí.

Povinná literatura:

MIKE R. LEEDER: Sedimentology and Sedimentary Basins: From Turbulence to Tectonics. 1-784. 2011, Wiley- Blackwell. ISBN-13: 978-1405177832 JANOČKO J. et al.: Základy environmentálnej sedimentologie. 1999, Vyd. M. Vaška, Prešov. 1-260. KUKAL Z.: Návod k pojmenování a klasifikaci sedimentů. Metodická příručka K. 1985, ÚÚG, Praha. 1-80. KUKAL Z.: Základy sedimentologie. 1986, Academia, Praha. 1-466. MICHALÍK J., REHÁKOVÁ D., KOVÁČ M., SOTÁK J., BARÁTH I.: Geológia stratigrafických sekvencií. 1999, Veda, Bratislava. ISBN 978-80-224-0979-7

Doporučená literatura:

RŮŽIČKOVÁ, E. et al. Kvartérní klastické sedimenty České republiky: struktury a textury hlavních genetických typů. 1. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2003, 1-92. obr. příl. ISBN 80-7075-600-4.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.