541-0903 – Důlní geologie a výpočet zásob (DGVZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0903/01 1999/2000 2009/2010 0
541-0903/02 2009/2010 2019/2020 10
541-0903/03 2016/2017 2019/2020 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti důlní geologie ložisek nerostných surovin a výpočtů zásob pro geologickou práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Lidská společnost, nerostné suroviny a ložiska nerostných surovin. Ložisko jako objekt geologického průzkumu, otvírky a těžby. Průzkum ložisek nerostných surovin, etapizace, metodika a technické zabezpečení průzkumu. Geologická dokumentace ložisek nerostných surovin. Vzorkování ložisek nerostných surovin v procesu jejich průzkumu, otvírky těžby. Zásoby ložisek nerostných surovin a jejich klasifikace. Základní ložiskové parametry a problémy jejich určování pro potřeby výpočtu zásob. Metody výpočtu zásob ložisek nerostných surovin. Geologické a ekonomické modely ložisek – geologické a vytěžitelné zásoby. Evidence, bilance a hospodaření se zásobami ložisek. Horní zákon a návazné předpisy ve vztahu k důlní geologii.

Povinná literatura:

Sivek, M.: Zásoby ložisek nerostů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2006. 174 s. + CD-ROM.

Doporučená literatura:

Nieć M.: Geologia kopalniana. Warszawa, Wydawnictwa geologiczne, 1982, 488 s. Zákon č. 44/88 Sb o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, Česká republika.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.