541-0905 – Petrologie (PG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0905/00 2000/2001 2000/2001
541-0905/01 1999/2000 2009/2010 0
541-0905/02 2009/2010 10
541-0905/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení hlavních systémů klasifikace hornin, procesů vzniku a vývoje základních horninových typů a metod výzkumu hornin. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia a klasifikace hornin, popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji hornin, aplikovat základní metody výzkumu na konkrétní vzorky hornin, Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých příkladech využití hornin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Genetická kritéria pro klasifikaci hornin. Petrografie magmatických hornin s akcentem na aktualizované fázové klasifikace (IUGS). Chemická klasifikace ve vztahu ke geologii "plate tectonic". Aktuální změny v klasifikacích sedimentární hornin. Petrologie metamorfovaných hornin - principy genetické klasifikace, modelování procesů metamorfózy (petrogenetické mřížky).

Povinná literatura:

KUDĚLÁSKOVÁ M.: Petrografie vyvřelých hornin. 1978, Skripta, VŠB Ostrava KONTA, J.: Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických usazenin. 1973, Univerzita Karlova Praha. KUKAL Z : Návod k pojmenování a klasifikaci sedimentů. 1985, Metodické příručky Ústředního ústavu geologického; sv.2, Praha. SKOČEK, V.: Petrologie sedimentů. – PřFUK. 1993, Praha. SUK, M.: Petrologie metamorfovaných hornin. ACADEMIA, Praha, 1979. GREGOROVÁ M., M.SUK : Návrh k pojmenování a klasifikaci metamorfovaných hornin. Praha : Gabriel, 1991 GREGEROVÁ, M., B. FOJT, M. VÁVRA: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů, 2002, Moravské zemské muzeum, Brno. HOLUB, F.:Obecná a magmatická petrologie. Karolinum, Praha, 2002.

Doporučená literatura:

BARKER A.J.: A Key for Identification of Rock-Forming Minerals in Thin Section. 2014, CRC Press, ISBN 978-11-38001145, 1-182. BOGGS S. jr.: Petrology of Sedimentary Rocks. 2009, Cambridge Univ. Press, ISBN-13 978-0-521-89716-7, 1-600. BUCHER K. and R. GRAPES: Petrogenesis of Metamorphic Rocks. 2011, Springer Verlag Berlin, 978-3-642-38799-9, 1-368 HALDAR S.K.: Introduction to Mineralogy and Petrology. 2014, Elsevier, ISBN 978-0-12-408133-8, 1-338. FROST B. R. and C.D. FROST: Essentials of Igneous and Metamorphic Petrology. Cambridge University Press. 2014, ISBN 978-1-107-02754-1, 1-304. Le MAITRE R. W. ed.: Igneous Rocks. A Classification and Glossary of Therm. Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommisions on the Systematic of Igneous Rocks. 2002, Cambridge Univ. Press. ISBN-13 978-0-521-66215-4, 1-236. SEN G.: Petrology. Principles and Practice. 2014, Springer Verlag Berlin, ISBN 978-3-642-38779-9, 1-368.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.