541-0908 – Ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin (EHLNS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0908/00 1997/1998 1998/1999
541-0908/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0908/02 2009/2010 2019/2020 10
541-0908/03 2016/2017 2019/2020 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů v oblasti ekonomického hodnocení ložisek nerostů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Nerostné suroviny jako součást ekonomického potenciál státu. Zdroje, zásoby, vytěžitelné zásoby, ekonomicky vytěžitelné zásoby. Principy klasifikace zásob ložisek nerostů. Ekonomický obsah těžené nerostné suroviny. Cena nerostné suroviny v koncentrátu. Metodika analýzy vztahů nákladů a ziskovosti. Princip peněžního toku v oblasti nerostného surovinového komplexu. Analýza citlivosti. Metody odvozování ekonomicky vytěžitelných zásob ložisek nerostných surovin. Metody oceňování ložisek nerostných surovin. Studie předběžné proveditelnosti a studie proveditelnosti. Rizika při oceňování ložisek nerostných surovin.

Povinná literatura:

Sivek, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 206 s. + CD-ROM. Karpíšek J.: Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů. Vysoká škola ekonomická Praha, Praha 2002.

Doporučená literatura:

Gocht, W.R.-Zantop, H.-Eggert, R.G.: International Mineral Economics. New York, Berlin, Heidelberg, Spring - Verlag, 1988, 271 p. Rudawski, O.: Mineral economics. Development and management of natural resources. Amsterdam, Elsevier, 1986

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.