541-0909 – Ekonomika nerostných surovin (ENS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0909/00 1997/1998 1999/2000
541-0909/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0909/02 2009/2010 10
541-0909/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů ekonomiky nerostných surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Struktura ekonomiky nerostných surovin. Ekonomické souvislosti geologického průzkumu, otvírky a těžby ložisek nerostů a úpravy nerostných surovin. Vnější vlivy působící na surovinový průmysl (vývoj cen na surovinových trzích, legislativní změny a změny technologií aj.). Odvozování vytěžitelných zásob ložisek nerostů a jejich hodnocení, analýza investic do průzkumu a těžby ložisek nerostů. Oceňování bánských podniků a ložisek nerostů. Stát, těžební a průzkumné organizace a ekonomika nerostných surovin, surovinové trhy a ceny nerostných surovin, surovinová a energetická politika státu a její význam, mezinárodní organizace a surovinová politika.

Povinná literatura:

SIVEK, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 1-206. + CD-ROM. RUDAWSKI, O.: Mineral Economics. Development and Management of Natural Resources. Amsterdam, Elsevier, 1986

Doporučená literatura:

KARPÍŠEK J.: Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů. Vys. Škola ekonomická Praha, Praha 2002.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.