541-0916 – Meteorologie a klimatologie (MK)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0916/01 2009/2010 2010/2011 0
541-0916/02 2011/2012 10
541-0916/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět pojednává o atmosférických procesech a dějích ve vztahu k ostatním geovědním disciplínám. A to jednak z hlediska operativní meteorologické prognózy a synoptiky, ale také z hlediska paleoklimatologie a vývoje klimatu v geologické historii Země. Z tohoto hlediska jsou také diskutovány meteorologické extrémy - jako problémy meteorologické předpovědní služby, jako možné projevy diskutované klimatické změny i jako fenomény, které lze částečně rekonstruovat pomocí paleoklimatologických metod. Proměny přírodního prostředí v holocénu jsou opět vztaženy ke kombinaci změn klimatických podmínek a lidské činnosti. A tyto změny jsou zpětně diskutovány ve vztahu ke změně teplotního a srážkového režimu území. Na úrovni sběru dat jsou demonstrovány možnosti pozemního i distančního sběru dat s využitím metod DPZ. Poslední část kurzu klade důraz na implementaci fyzikálních procesů v meteorologických (NWFS) a klimatických (GCM) modelech. Jsou zmíněny vybrané aspekty těchto nástrojů na úrovni sběru a asimilace dat, jejich nejistot, provozu a interpretace výsledků. Pozornost je věnována také jejich napojení na GIT a hydrologické modely.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

KOPÁČEK, J., BEDNÁŘ, J. (2005): Jak vzniká počasí. Skriptum UK, Praha, 226 s. KALVOVÁ, J., MOLDAN B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK, Praha, 161 s. KRÁLOVÁ, H., ZVĚŘINA, Z. (2002): Vodohospodářská meteorologie a klimatologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 152 s.

Doporučená literatura:

KADRNOŽKA, J. (2008): Globální oteplování Země. Nakladatelství VUT Brno VUTIUM. 467 s. TOLASZ, R. ET. AL. (2007): Atlas podnebí Česka. Praha – Olomouc, Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého, 255 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.