541-0919 – Geologie (G)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0919/01 2009/2010 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí porozumět základům mineralogie, petrografie a všeobecné geologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Základy morfologické, strukturní, fyzikální a chemické krystalografie. Systematická mineralogie - přehled vybraných minerálů nejdůležitějších skupin systému se zaměřením na minerály horninotvorné. Systematická petrografie - horniny vyvřelé, sedimentární a metamorfované, jejich vznik a klasifikace. Všeobecná geologie - zemské těleso, jeho vznik, vývoj a stavba, litosferické desky, naukou o vrstvě a souvrství, základy strukturní geologie (spojité a nespojité tektonické struktury, jejich klasifikace), základy exogenní dynamiky (zvětrávání, zvětralinový plášť, svahové pohyby, geologická činnost ledu a větru, hydrogeologické vlastnosti hornin).

Povinná literatura:

1.Bauer J., Tvrz F. (1988): Minerály. – Artia Praha, 207 s. 2.Machek P., Raclavská H., Raclavský K. (1990): Cvičení z mineralogie a petrografie. Mineralogie systematická. – ES VŠB v Ostravě, 95 s. 3.Zamarský V., Kudělásková M., Slivka V. (1990): Mineralogie a petrografie. - ES VŠB v Ostravě, 313 s. 4.Foldyna J., Grmela A. (1988): Cvičení z geologie. - ES VŠB v Ostravě, 168 s. 5.Kumpera O. (1987): Všeobecná geologie - učební texty pro studenty hornických oborů. - ES VŠB Ostrava, 265 s. 6.Kumpera O., Foldyna J., Zorkovský V. (1988): Všeobecná geologie. - SNTL/Alfa, 521s. 7. http://geologie.vsb.cz/geologie/default.htm 8. http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm

Doporučená literatura:

Plummer C. C., McGeary D., Carlson D. H. (2005): Physical Geology, McGraw Hill, Boston. Press F. and Siever R. (1998): Understanding Earth, W. H. Freeman and Company, New York.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.