541-0921 – Biogeochemie (BGCH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0921/01 2017/2018 10
541-0921/02 2017/2018 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí z biogeochemie se zaměřením na aplikace v oblasti ochrany životního prostředí, geochemie fosilních paliv, pedologie, zemědělství a biogeochemické prospekce. Získané znalosti umožňují volbu vhodné metody vzorkování, vyhodnocování a interpretaci výsledků v environmentální geochemii.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Pozornost je zaměřena na specificky biogeochemické procesy a faktory biogeochemické migrace, souvislosti biogeochemie a environmentální geochemie, geochemie paliv, význam biogeochemických dat pro environmentální rizika a lidské zdraví, biogeochemické procesy v půdách a aplikace v zemědělství.

Povinná literatura:

BOUŠKA, V.; JAKEŠ, P.; PAČES, T.; POKORNÝ, J. (Ed.) Geochemie. Praha: Academia, 1980. 556 s. MRŇA, F. Užitá geochemie. Praha: Academia, 1991. 420 s. MRŇA, F.; PÁCAL, Z.; RACLAVSKÝ, K. Užitá geochemie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1984. 246 s.

Doporučená literatura:

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.