541-0922 – Geofyzikální měření ve vrtech (GFM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0922/00 1998/1999 2000/2001
541-0922/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0922/02 2009/2010 10
541-0922/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu zvládne základní komplexy karotážních metod aplikovatelné při karotáži IG vrtů, hydrogeologických vrtů, naftových a plynových vrtů. Ložisková karotáž. Interpretaci karotážních měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Jednotlivé karotážní metody podle fyzikálního principu, metodika měření, zpracování dat a interpretace. Soubory karotážních metod a specifické rysy jejich metodik měření, zpracování a interpretace pro jednotlivé účely průzkumu, včetně problematiky počítačové komplexní interpretace. Metody geofyzikálních měření vrt - povrch, jejich metodika měření, zpracování a intepretace výsledků.

Povinná literatura:

MAREŠ S. a kol.: Úvod do užité geofyziky, 1990, SNTL/ALFA Praha, 1-341. KOBR, M. a kol.: Petrofyzika. Skripta UK, 1997, Karolinum, Praha, 1-78. HEARST, J. R, and P.H.NELSON: WellLoggingforPhysicalProperties, 1985, McGraw-HillBook Co., New York. LABO, J., A.: Practical Introduction to Borehole Geophysics, 1987, Society of Exploration Geophysicists, Tulsa,Oklahoma.

Doporučená literatura:

MÜLLER, K.: Karotáž průzkumných a těžebních vrtů. 1984, Skripta, VŠB, Ostrava, 1-123.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.