541-0930 – Jílové minerály - vlastnosti a využití (JM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0930/00 2000/2001 2000/2001
541-0930/01 1990/1991 2009/2010 0
541-0930/02 2009/2010 2019/2020 10
541-0930/03 2016/2017 2019/2020 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení strukturních charakteristik jílových minerálů, jejich vlastností, systému klasifikace, procesů vzniku a vývoje a metod jejich výzkumu. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia vlastností a klasifikace jílových minerálů. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji minerálů. Teoreticky znát základní metody výzkumu. Ilustrovat získané poznatky na příkladech popisu a využití minerálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje studenty se strukturami a vazebními silami u jílových minerálů - fylosilikátů, na jejichž základě stojí moderní klasifikace této minerální skupiny. Dále vysvětluje základní vlastnosti jílových minerálů: iontovou výměnu, sorpci, chování při zahřívání atd. Další probíraná témata jsou: Geneze jílových minerálů, jíly v raném stádiu vývoje Země a v solárním systému, jílové minerály a jejich (možná) úloha při vzniku živé hmoty, metody jejich identifikace a úpravy vnitřní stavby, jílové minerály jako environmentální suroviny, úloha jílových minerálů v půdách a jejich využití v alternativních agrotechnologiích, fyzikální vlastnosti (plasticita, vaznost, tixotropie), reakce s organickými látkami. Velký význam má technické využití jílů v průmyslových odvětvích.

Povinná literatura:

Weiss, Z., Kužvart M. (2005): Jílové minerály: Jejich nanostruktura a využití. Karolinum. ISBN 80-246-0868-5.

Doporučená literatura:

Číčel B., Novák I., Horváth I. (1981): Mineralógia a kryštalochémia ílov - Vyd. 1.. - Bratislava : Veda, 257 s. ŠUCHA Vladimír (2001): Íly v geologických procesoch. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. 159 s. ISBN 80- 223-1547-8. Velde Bruce: (1992): Introduction to Clay Minerals. Chemistry, origins, uses and environmental significance. SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B.V., 198 s, ISBN 978-0-412-37030-4, Velde Bruce, Meunier Alain (2008): The Origin of Clay Minerals in Soils and Weathered Rocks. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 406 s, ISBN: 978-3-540-75633-0 Velde Bruce, Barré Pierre (2010): Soils, Plants and ClayMinerals. Mineral and Biologic Interactions. Springler, 349s, ISBN 978-3-642-03498-5 Sudo T., Shimoda S., Yotsumoto H., Aita S. (1981): Electron micrographs of clay minerals. Developments in sedimentology, 31. Elsevier., 203s., ISBN 0-444-99751-2 Velde Bruce (1977): Clays and clay minerals in natural and synthetic systems. Developments in sedimentology 21, Elsevier.,218s., ISBN 0-444-41505-X BAILEY S. W. (1980): Summary of recommendations of AIPEA nomenclature committee on clay minerals. American Mineralogist, vol. 65., str. 1-7 GUGGENHEIM S. et al. (2006): Summary of recommendations of nomenclature commitees relevant to clay mineralogy: Report of the association international pour l etude des argiles (AIPEA) nomenclature committee for 2006. Clays and Clay Minerals, Vol. 54, No. 6, 761–772. a další významné texty, publikované v časopisech Clays and Clay minerals, Clay minerals atd.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.