541-0934 – Geostatistika (GST_D)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0934/00 2000/2001 2000/2001
541-0934/01 1990/1991 2010/2011 0
541-0934/02 2003/2004 10
541-0934/03 2003/2004 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními vlastnosti a modelováním přírodních objektů, s nímž se mohou setkat v jiných předmětech studia i v praxi. Hlavní důraz je položen na vysvětlení podstaty geostatistických metod a jejich obecných vlastností. Studenti se naučí rozhodnout, která geostatistická metoda je vhodná při řešení konkrétního problému. Důležitou součástí předmětu je také seznámení se s využitím existujících programů určených pro geostatistické výpočty. První část předmětu se zabývá základními geostatistickými pojmy a učí, jak tyto pojmy chápat z teoretického i praktického hlediska. Ve druhé části předmětu se studenti naučí geostatistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás seznámí se základními metodami získávání a analýzy geodat a osvojí si, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Základní vlastnosti a modelování přírodních objektů. Úvod do geostatistiky. Náhodná funkce. Regionalizovaná proměnná. Stacionarita a intrinsekční hypotéza. Variogram. Dosah a zóna vlivu, anisotropie, drift, teoretické modely. Experimentální variogram. Strukturální analýza. Rozptyl jako funkce velikosti bloku. Lokální odhady – krigování. Základní krigování. Bodový a blokový odhad. Jednoduché krigování. Univerzální krigování. Kokriging. Nelineární krigování. Lognormální krigování. Indikátorové krigování. Soft kriging. Pravděpodobnostní krigování. Cross validation. Principy stochastických simulačních postupů. Sekvenční Gaussovská simulace (SGSIM) a přímá sekvenční simulace (DSSIM).

Povinná literatura:

Staněk, F.: Tvorba modelu ložiska uhlí a způsoby jeho hodnocení. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická, monografie 14, 2005. Sylaby k přednáškám. REMY, N., BOUCHER, A., WU, J.: Applied geostatistics with SGeMS: a user's guide. New York: Cambridge University Press, 2009.

Doporučená literatura:

Ježek, J.: Geostatistika a prostorová interpolace. Karolinum, 2015. Clark, I., Harper, W.,V.: Practical Geostatistics. Ecosse North America Llc, Columbus Ohio, USA, 2000. Kitanidis, P.,K.: Introduction to Geostatistics: Applications to Hydrogeology. New York, 1997. Webster, R., Oliver, M. A.: Geostatistics for Environmental Scientists. Wiley, 2007.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.