541-0937 – Hydrogeologie obecná (HGO)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0937/00 1998/1999 2000/2001
541-0937/01 1999/2000 2010/2011 0
541-0937/02 2009/2010 10
541-0937/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit absolventy negeologických oborů se širokou škálou tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci hydrogeologické problematiky včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je určen pro absolventy negeologických oborů. Studenti budou seznámeni se základními principy oběhu a akumulace podzemních vod v horninovém prostředí včetně metodiky regionálně- hydrogeologického studia. Součástí předmětu jsou i témata z oblasti podzemní hydrauliky, aplikované hydrogeologie a hydrogeologického průzkumu.

Povinná literatura:

KRÁSNÝ J. et al.: Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Česká geologická služba. 2012, ISBN: 978-80-7075-797-o, 1-1144.

Doporučená literatura:

ŠRÁČEK O., J. MLS, J. DATEL: Kontaminační hydrogeologie. 2000, Skriptum UK Praha, Př. F. Praha. HOMOLA V., A. GRMELA: Hydrogeologie. - I. díl. Skripta VŠB Ostrava, 1987 HOMOLA V., A. GRMELA: Geologie kapalin a plynů. - 2. část. Skripta VŠB Ostrava, 1991 HOMOLA V., S. KLÍR: Hydrogeologie ČSSR III. Academia Praha, 1987 MELIORIS L., MUCHA I., POSPÍŠIL P.: Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. 1986/1988, Alfa Bratislava/SNTL Praha

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.