541-0940 – Hydrologie (HL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0940/01 2016/2017 10
541-0940/02 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se současnými trendy v operativní a aplikované hydrologii se zaměřením na aktuální využívané metody, přístroje, hardwarové a softwarové vybavení, které představují např. moderní hydrometrické metody (ADCP, ADV, indukční měřiče, radary apod.), využití analytického potenciálu GIS v hydrologii, hydroinformatiky a matematického modelování v hydrologii. Dalším důležitým aspektem je diskuze současného postavení hydrologie v kontextu přírodních a technických věd a interakce vody v krajině s ostatními geosystémy a společenstvy potřeby lidskou populace nevyjímaje. Student by měl po absolvování předmětu nabýt pokročilé hydrologické teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech vodního hospodářství, zemědělství, územního plánování a krizového řízení a plánování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Hydrometrie, GIS a DPZ v hydrologii, matematické modelování v hydrologii a hydroinformatika, voda v krajině a lesnická hydrologie.

Povinná literatura:

BEDIENT P.B., HUBER W.C., VIEUX B.C. Hydrology and Floodplain Analysis. 4th ed. London: Prentice Hall, 2013. 795 s. ISBN 978-0-273-77427-3. BEVEN, K. J. Rainfall-runoff modelling : The primer. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 978-0-470-71459-1 DYHOUSE, G. R. ET AL. Floodplain Modelling Using HEC-RAS. Watertown: Bentley Institute Press, 2007. 696 s. ISBN 978-1-934493-02-1. UNUCKA, J. Environmentální modelování 1. Ostrava: PřF OU, 2014. 209 p. Skriptum SVZZ CZ.1.07/2.3.00/35.0053 & PřF OU. WAINWRIGHT, J., MULLIGAN, M. EDS. Environmental Modelling. Finding Simplicity in Komplexity. 2nd ed. London: Wiley Blackwell, 2013. 473 s. ISBN 978-0-470-74911-1.

Doporučená literatura:

HENGL, T., REUTER, H.I. eds. (2009): Geomorphometry. Concepts, Software, Applications. Amsterdam, Elsevier. 775 p. ISBN 978-0-12-374345-9.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.