541-0941 – Mineralogie (M)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0941/01 2016/2017 10
541-0941/02 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení základních fyzikálně chemických, strukturních a dalších vlastností minerálů, základy moderního systému klasifikace a procesů, které vedou ke vzniku minerálů. Nedílnou součástí je zvládnutí základních metod identifikace studia minerálů. Studenti by se měli naučit: identifikovat minerály na základě jejich vlastností, zařadit do klasifikace, popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji minerálů. Doložit získané poznatky na příkladech popisu a možnostech využití minerálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje studenty s nejvýznamnějšími oblastmi studia minerálních fází. Pozornost je kladena především na současná nomenklaturní pravidla, na krystalovou strukturu minerálů, na fyzikální a chemické vlastnosti a také genetické aspekty vzniku minerálů. Jsou nastíněny také základy moderních identifikačních metod. Předmět je koncipován tak, aby byly získány i informace o minerálních fázích technogenních produktů a minerálů vznikajících při antropogenní činnosti.

Povinná literatura:

CHVÁTAL, M. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. ISBN 8086821, 1-171. MATÝSEK D., RACLAVSKÁ H., MACHEK P. : Mineralogická krystalografie. 2000, Učební texty pro HGF a FMMI. – IGI VŠB-TU Ostrava, 88 s. SLAVÍK F., NOVÁK J. a J. KOKTA: Mineralogie. 1972, Nakladatelství Academia Praha, 1- 415. ZAMARSKÝ V., KUDĚLÁSKOVÁ M. a V. SLIVKA: Mineralogie a petrografie. 1990, ES VŠB v Ostravě, 1 - 313. ZAMARSKÝ V., D. MATÝSEK. a H. RACLAVSKÁ: Mineralogie a krystalografie pro FMMI, VŠB – TU Ostrava, 1-189

Doporučená literatura:

ANTHONY J. W., R. A. BIDEAUX, K. W. BLADH and M. C. NICHLOS, Eds., Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA 20151-1110, USA. http://www.handbookofmineralogy.org/. CLEGG W.: X-Ray Crystallography. Oxford Chemistry Primers. ISBN: 978-0198700975, 1-128. BROEKMANS A.T.M. and H.PÖLMANN: Applied Mineralogy of Cement & Concrete. Reviews in Mineralogy and Geochemistry. Mineralogical Society of America, V.74, ISBN: 978-0-939950-88-1, 1-364. DEER W., R. HOWIE, J. ZUSSMANN: Introduction to the Rock-Forming Minerals. Mineralogical Society, Third Edition, ISBN: 978-0903056274, 1-510. HALDAR S. K. and J. TIŠLJAR: Introduction to Mineralogy and Petrology. 2014, Elsevier, ISBN 978-0-12-408133-8, doi:10.1016/B978-0-12-408133-8.01001-4 HEILBRONNER R., S. BARRETT: Imaga Analysis in Earth Scinces. Microstructures and Textures of earth Materials. ISBN: 978-3642103421, 1-520. MUKHERJEE S.: Applied Mineralogy. Applications in Industry and Environment. 2011, Springer – Verlag, Berlin, ISBN 978-94-007-1161-7, 1-575. NESSE W.: Introduction to Mineralogy. 2011, Oxford University Press. ISBN: 9780199827381, 1-496.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.