541-0942 – Inženýrská geologie (IG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0942/00 1996/1997 2000/2001
541-0942/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0942/02 1996/1997 2008/2009 0
541-0942/03 1996/1997 1996/1997 0
541-0942/04 2009/2010 10
541-0942/05 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi inženýrské geologie, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech studovaného oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí. Obecné a účelové klasifikace hornin a horninových masívů. Geodynamické procesy, příčiny, mechanismy, vyplývající rizika a jejich prognóza. Hodnocení inženýrskogeologických poměrů ve vztahu ke geologické stavbě, geomorfologii, hydrogeologickým a hydrologickým poměrům a důsledkům antropogenní činnosti. Předmět je určen absolventům negeologických oborů vysokoškolského studia.

Povinná literatura:

ATTEWELL, P. B. and I. W. FARMER. Principles of Engineering Geology. Springer Science & Business Media, 2012, 1046 p. ISBN_10 94-009-5707-6. PAŠEK, J a M MATULA. Inženýrská geologie: Tech. průvodce, díl I,II. Praha: Česká matice technická, 1995, 1 díl 347 s., 2 díl 610 s. MARSCHALKO, M., J MÜLLEROVÁ a D. IDES. Inženýrská geologie - výukový CD-ROM, výukové multimediální texty. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: Fond rozvoje vysokých škol, 2002. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/inzgeol/ MARSCHALKO, M. Engineering geology: rock in engineering construction. 1st ed. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005, 47 p. ISBN 80-248-0901-X.

Doporučená literatura:

MATULA, M. a J. PAŠEK. Regionálna inžinierska geológia ČSSR: celoštátna vysokoškolská učebnica pre prírodovedecké fakulty vysokých škôl. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1986, 295 s. Edícia baníckej literatúry. ONDRÁŠIK, R. a J. RYBÁR. Dynamická inžinierska geológia. Bratislava: Slov. pedag. naklad., 1991, 267 s. ŠIMEK, J. Mechanika zemin: celost. vysokošk. učebnice pro stavební fak. vys. škol techn. 1. vyd. Praha: SNTL, 1990, 387 s. ISBN 80-030-0428-4. MALGOT, J., F. KLEPSATEL a I. TRÁVNÍČEK. Mechanika hornín a inžinierska geológia: vysokoškolská učebnica pre staveb. fak. vys. škôl. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1992, 282 s. Edícia stavebníckej literatúry (Alfa).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.