541-0943 – Ložiska nerud (LN)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0943/01 1999/2000 2009/2010 0
541-0943/02 2009/2010 10
541-0943/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů nerudních ložisek a jejich využívání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Vymezení pojmu ložiska nerud. Genetická klasifikace nerudních ložisek. Chemicko – technologická klasifikace nerudních ložisek zpracovávaných v potravinářství, zemědělství, jako surovina pro výrobu abraziv, izolačních hmot a keramických materiálů. Sklářské, žáruvzdorné a kyselinovzdorné suroviny. Suroviny používané v anorganickém chemickém průmyslu, ve slévárenství a pro výrobu bělicích a filtračních materiálů. Plnidla do umělých hmot, přirozená barviva a okry. Suroviny vhodné pro použití v optickém průmyslu, jako polodrahokamy a drahokamy. Stručný přehled světové nerostné surovinové základny nerud. Nerudní suroviny České republiky.

Povinná literatura:

KRAUS, I., M. KUŽVART: Ložiska nerud. SNTL, Praha 1987 JIRÁSEK, J., M. SIVEK: Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.