541-0944 – Interpretační postupy a zpracování dat v geofyzice (IPZDGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0944/01 1999/2000 2009/2010 0
541-0944/02 2009/2010 2019/2020 10
541-0944/03 2016/2017 2019/2020 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand zvládne základní interpretační postupy zpravování naměřených geofyzikálních dat vedoucí ke kvantitativní interpretaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Zpracování datových souborů z geofyzikálních měření. Problematika odstranění chodu přístrojů a proměnlivosti měřených veličin s časem. Statistické charakteristiky souborů dat, posouzení přesnosti měření. Filtrační postupy pro potlačení vlivu nehomogenit přípovrchových částí a poruchových polí. Omezení deformací měřeného pole vlivem konfigurace terénu. Vydělení geofyzikálních anomálií. Aproximace anomálních křivek. Zásady kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní interpretace výsledků geofyzikálních měření. Postupy vytváření a postupného upřesňování fyzikálních modelů anomálních těles. Přibližné interpretační postupy pro jednoduché modely. Interpretační postupy pro složité modely s využitím výpočetní techniky. Komplexní interpretace geofyzikálních dat.

Povinná literatura:

Mareš, S. a kol. (1990): Úvod do užité geofyziky. SNTL, Praha, 672 s.

Doporučená literatura:

yxxcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.