541-0952 – Modelování hydrogeologických procesů (HGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0952/00 2000/2001 2000/2001
541-0952/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0952/02 2009/2010 10
541-0952/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Hydrogeologické modely. Fyzikální a matematické modelování (numerické metody – metoda konečných prvků, konečných rozdílů). Typy hydrogeologických modelů a aplikací. Modelování proudění podzemních vod v nasycené a nenasycené zóně. Metodický postup – tvorba koncepčního modelu, návrh gridu, okrajové a vnitřní podmínky, počáteční podmínky. Modely ustálených a neustálených procesů. Kalibrace matematických modelů. Inverzní modely. Modelování transportu rozpuštěných látek v podzemních vodách v nasycené zóně. Řídící rovnice transportu rozpuštěných látek v podzemních vodách. Advekční transport – analytické a numerické řešení.. Transport s disperzí a reakcemi. Metodický postup sestavení transportního modelu – tvorba koncepčního modelu, typy transportních okrajových podmínek, počáteční podmínky.Vstupní parametry – kalibrace, hodnocení nejistot. Využití modelování transportu rozpuštěných látek v analýzách rizik.

Povinná literatura:

Není k dispozici. Poskytnuty interní nepublikované materiály.

Doporučená literatura:

Není k dispozici. Poskytnuty interní nepublikované materiály.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.