541-0961 – Environmentální mineralogie (EM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuDr. Ing. Dalibor Matýsek
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0961/01 2016/2017 10
541-0961/02 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na studium minerálů vznikajících v důsledku antropogenní činnosti z hlediska podmínek vzniku a jejich vlastností.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na studium minerálů vznikajících v důsledku antropogenní činnosti z hlediska podmínek vzniku a jejich vlastností. Metody identifikace minerálů. Primární a sekundární minerály v půdách a antroposolech. Minerály v odpadech. Antropogenní minerály (mineralogické složení popílků ze spalování fosilních paliv a biomasy), mineralogické fázové složení vedlejších energetických produktů (význam z hlediska jejich dalšího využití, environmentální rizika). Mineralogické složení odpadů vznikajících při hornické činnosti. Zvětrávací procesy na odvalech a jejich vliv na výskyt sekundárních minerálů. Mineralogické složení aerosolových částic (minerály z resuspenze a sekundární minerály). Podmínky vzniku minerálních fází v aerosolech a jejich stabilita v závislosti na prostředí. Průmyslové minerály (sorbenty, půdní kondicionéry), abraziva. Biomineralogie (minerály v lidském těle).

Povinná literatura:

ANDRÁŠ, P., V. DIRNER, I. TURISOVÁ A H. VOJTKOVÁ. Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. Chrudim: Ekomonitor, 2014. ISBN 978-80-86832-75-3. ZAMARSKÝ, V., D. MATÝSEK a H.RACLAVSKÁ: Mineralogie a krystalografie pro FMMI. Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2008. ISBN:

Doporučená literatura:

KLEIN, C. MINERALÓGIA. přeložil J. MAJZLAN. Bratislava. Oikos-Lumon, 2006. ISBN: 80-968535-5-4. PETRUK, W. Applied Mineralogy in the mining industry. Amsterdam: Elsevier Science, 2000. ISBN-10: 0444539379

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.