541-0967 – Technická petrografie a základy chemie silikátů (TPZCHS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0967/01 2016/2017 10
541-0967/02 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení procesů a možností průmyslového využití významných horninových typů. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, kombinovat teoretické znalosti s praktickým využitím, Sumarizovat získané vědomosti a znalosti Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe zobecňovat vytvořené závěry Cílem je znalost fyzikálních a chemických vlastností silikátů, jako nejvýznamnější skupiny minerálů a pochopení vazby na jejich průmyslové aplikace. Významným cílem je schopnost syntézy získaných teoretických poznatků a jejich aplikace pro procesy technologie silikátů. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, kombinovat teoretické znalosti s praktickým využitím, sumarizovat získané vědomosti a znalosti, interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe a zobecňovat vytvořené závěry.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Základní charakteristika průmyslových hornin, petrurgické suroviny, sklo a keramika, cementy a smaltové hmoty, strusky a popílky - fázové složení, fyzikální a mechanické vlastnosti. Přírodní stavební materiály - těžené kamenivo, drcené kamenivo, kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. Aktuální principy klasifikace se zaměřením na vztah mezi petrografickou analýzou a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Strukturní a chemické charakteristika silikátů, silikáty jako významná součást technogenních produktů. Porcelán, sklo, cement, vápno a další produkty na bází silikátů, jejich fázové složení, výroba. Silikáty a jejich vznik v procesu slinování, solidifikace hydraulických pojiv. Silikáty vysokoteplotních žárových procesů. Strusky a popílky. Petrositály.

Povinná literatura:

HANYKÝŘ, V., Kutzendorfer, J. Technologie keramiky. Vega s. r. o., Hradec Králové, 2002. HLAVÁČ, J.: Základy technologie silikátů. – Vydav. SNTL Praha, 1981. SLIVKA a kol. Těžba a úprava silikátových surovin. Silikátový svaz, Praha, 2002.

Doporučená literatura:

Články v odborných časopisech Minerals Engineering. PERGAMON. ISSN: 0892-6875. Lithology and Mineral Resources. Springer. ISSN: 0024-4902 (print version), ISSN: 1608-3229 (electronic version). Journal of Material Cycles and Waste Management. Springer Japan. ISSN: 1438-4957 (print version), ISSN: 1611-8227. Physics and Chemistry of Minerals. Springer. ISSN: 0342-1791 (print version), ISSN: 1432-2021 (electronic version). Natural Resources Research. Springer US. ISSN: 1520-7439 (print version), ISSN: 1573-8981 (electronic version).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.