541-0970 – Technická petrografie (TP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0970/00 1998/1999 2000/2001
541-0970/01 1996/1997 2010/2011 0
541-0970/02 2009/2010 2019/2020 10
541-0970/03 2016/2017 2019/2020 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení procesů a možností průmyslového využití významných horninových typů. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, kombinovat teoretické znalosti s praktickým využitím, Sumarizovat získané vědomosti a znalosti Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe zobecňovat vytvořené závěry

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Základní charakteristika průmyslových hornin, petrurgické suroviny, sklo a keramika, cementy a smaltové hmoty, strusky a popílky - fázové složení, fyzikální a mechanické vlastnosti. Přírodní stavební materiály - těžené kamenivo, drcené kamenivo, kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. Aktuální principy klasifikace se zaměřením na vztah mezi petrografickou analýzou a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi.

Povinná literatura:

KOGEL, J.E. et all. Industrial Minerals & Rocks Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc., 2006. SPENCE, R., Shi, C. Stabilisation and solidification of Hazardous, Radioactive and Mixed Wastes. CRC Press, London, 2005. HANYKÝŘ, V., Kutzendorfer, J. Technologie keramiky. Vega s. r. o., Hradec Králové, 2002. SUAREZ-RUIZ, I., CRELLING, J. C. Applied Coal Petrology: The Role of Petrology in Coal Utilization. Elsevier, San Diego, 2008. CHATTERJEE, K., K. Uses of Industrial Minerals, Rocks and Freshwater. Nova Science Publishers, Inc., New York, 2009. INGHAM, J. Geomaterials Under the Microscope: A Colour Guide. CRC Press, London, 2010.

Doporučená literatura:

Články v odborných časopisech Minerals Engineering. PERGAMON. ISSN: 0892-6875. Lithology and Mineral Resources. Springer. ISSN: 0024-4902 (print version), ISSN: 1608-3229 (electronic version). Journal of Material Cycles and Waste Management. Springer Japan. ISSN: 1438-4957 (print version), ISSN: 1611-8227. Physics and Chemistry of Minerals. Springer. ISSN: 0342-1791 (print version), ISSN: 1432-2021 (electronic version). Natural Resources Research. Springer US. ISSN: 1520-7439 (print version), ISSN: 1573-8981 (electronic version). JOM - The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (TMS). Springer US. ISSN: 1047-4838. Bulletin of Materials Science. Springer India. ISSN: 0250-4707 (print version), ISSN: 0973-7669 (electronic version).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.