541-0973 – Petrologie uhlí (PU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0973/00 1999/2000 2000/2001
541-0973/01 1996/1997 2010/2011 0
541-0973/02 2009/2010 2019/2020 10
541-0973/03 2016/2017 2019/2020 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů uhelné petrologie a jejich aplikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předpoklady vzniku uhelných slojí, procesy přeměny rostlinných látek v rašelinu – rašeliniště, (biochemická fáze), geochemická fáze vzniku uhlí – metamorfóza, vliv radioaktivních prvků a nadloží. Parametry prouhelňování. Makropetrografická klasifikace hnědého a černého uhlí, mikropetrografická klasifikace hnědého a černého uhlí (macerály, macerálové skupiny, přechodné typy), mikrolitotypy. Genetické typy uhlí – humity, sapropelity, liptobiolity. Fyzikálně-mechanické vlastnosti uhlí (barva, lesk, lom, křehkost, hustota, tvrdost, pevnost). Chemicko-technologické vlastnosti a klasifikace hnědého a černého uhlí. Vliv přírodních podmínek a změny v uhlí. Hodnocení koksu a některých uhlíkatých látek z hlediska uhelné petrologie.

Povinná literatura:

Stach E., et al.: Stachs Textbook of Coal Petrology. Gebrueder Borntraeger, Berlin-Stuttgert, 1982, 535 p. Dvořák, P.: Ložiska kaustobiolitů. (Uhelně petrografické praktikum). 1. Vyd. Ostrava,VŠB, HGF, 1990, 155 s. Thomas, L.: Coal Geology. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. 385 s.

Doporučená literatura:

Internationales Lexikon für Kohlenpetrologie. Ergänzung der 2. Ausgabe, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1975, 116 p. Taylor, G. H. et al.: Organic Petrology. Gebrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart, 1998, 704 p. Van Crevelen, D.W.:Coal. London, New York, Tokio, Elsevier, 1993.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.