541-0974 – Technologie silikátů (TS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0974/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0974/02 2009/2010 2019/2020 10
541-0974/03 2016/2017 2019/2020 10
541-0974/04 2016/2017 2018/2019 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost fyzikálních a chemických vlastností silikátů, jako nejvýznamnější skupiny minerálů a pochopení vazby na jejich průmyslové aplikace. Významným cílem je schopnost syntézy získaných teoretických poznatků a jejich aplikace pro procesy technologie silikátů. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, kombinovat teoretické znalosti s praktickým využitím, sumarizovat získané vědomosti a znalosti, interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe a zobecňovat vytvořené závěry.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Strukturní a chemické charakteristika silikátů, silikáty jako významná součást technogenních produktů. Porcelán, sklo, cement, vápno a další produkty na bází silikátů, jejich fázové složení, výroba. Silikáty a jejich vznik v procesu slinování, solidifikace hydraulických pojiv. Silikáty vysokoteplotních žárových procesů. Strusky a popílky. Princip chemické difuze v rovnovážném a nerovnovážném stavu, růst a rozpouštění pevných fází jako základní fyzikální procesy uplatňující se v technologii silikátů. Zeolity, krystalové struktury ve vztahu k vlastnostem, jejich výskyt, výroba a použití v biotechnologiích.

Povinná literatura:

HLAVÁČ, J.: Základy technologie silikátů. – Vydav. SNTL Praha, 1981. KLEIN, C., HURLBUT, C. S.: Manual of Mineralogy. – Vydav. John Wiley and Sons, New York, 1985. SLIVKA a kol. Těžba a úprava silikátových surovin. Silikátový svaz, Praha, 2002. HANYKÝŘ, V., KUTZENDORFER, J. Technologie keramiky. Vega s. r. o., Hradec Králové, 2002. HLAVÁČ, J. The technology of glass and ceramics. Elsevier, Amsterdam, 1983. KONTA, J. Keramické a sklářské suroviny. Vydav. UK, Praha, 1982. KLEIN, C., HURLBUT, C. S.: Manual of Mineralogy. – Vydav. John Wiley and Sons, New York, 1985. HLAVÁČ, J. The technology of glass and ceramics. Elsevier, Amsterdam, 1983.

Doporučená literatura:

CHVÁTAL, M. Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005. SHETTY M. S. (2005): Concrete technology. Theory and practice. S Chand a company LTD. NEWMAN J., CHOO B. S., CHOO B. S. (2003): Advanced concrete technology. Elsevier, ISBN 0 7506 5103 2. SPENCE, R., SHI, C. Stabilisation and solidification of Hazardous, Radioactive and Mixed Wastes. CRC Press, London, 2005. DAVIDOVITS, J. Geopolymer Chemistry and Applications. Institut Géopolymère (Geopolymer Institute), Saint-Quentin, France, 2008. ELSSNER, G. et al. Ceramics and Ceramic Composites: Materialographic Preparation. ELSEVIER, New York, 1999. BISH D. L., MING D. W. ed. (2001):NATURAL ZEOLITES: OCCURRENCE, PROPERTIES, APPLICATIONS. Reviews in mineralogy and geochemistry. Vol. 45. Mineral. Soc. of America, 654s. ISSN 1529-6466. KULPRATHIPANJA S. ed. (2010): Zeolites in industrial separation and catalysis. Wiley-VCH, 593 s. ISBN: 978-3-527- 32505-4.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.