541-0975 – Podzemní uskladňování (PU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0975/00 1999/2000 1999/2000
541-0975/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0975/02 2009/2010 10
541-0975/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a perspektivami uskladňování zemního plynu v různých typech podzemních zásobníků u nás i v zahraničí. Naučit se, na základě kritického rozboru a syntézy vstupních poznatků navrhnout a provést metodiku průzkumu vhodných struktur. Dále pak zhodnotit tyto vhodné struktury - zejména se zaměřením na dotěžovaná plynová ložiska a zvodnělé vrstvy - z hlediska možných uskladňovacích kapacit. Provedené výpočty základních parametrů, včetně vtlačně-těžební kapacity provozních sond pak optimalizovat s možností využití matematických modelů. Získané dovednosti následně využít v profesní činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Typy podzemních zásobníků plynu. Vyhledávání vhodných struktur. Historie a perspektivy uskladňování kapalin a plynů. Rozložení uskladňovacích kapacit v ČR a ve světě. Zřizování podzemních zásobníků plynu. Speciální technologie odvrtávání a vystrojování provozních sond. Provoz podzemních zásobníků plynu. Systém řízení. Transportní systém. Modelování práce zásobníků. Konverze plynů v uskladňovacích poduškách. Podzemní uskladňování pevných a kapalných látek. Monitorování bezpečnosti provozu podzemních zásobníků plynu a jejich vlivu na okolní prostředí. Management a marketing v oblasti uskladňování plynu.

Povinná literatura:

Encyklopedie plynárenství: [plynárenské údaje]. 1. vyd. Praha: GAS, 2006, 1-634. ISBN 978-80-7328-105-2. BUJOK, P., M. KLEMPA, M. PORZER, J. PAVLUŠ, P. PÁNEK a J. ŠANCER. Metodika: pro zřizování PZP. VŠB-TUO. Ostrava, 2013. BUJOK, P.: Oil and Gas Reservoir Engineering, 2005, skripta VŠB-TU Ostrava, ZAKOPČAN, M.: Podzemní zásobníky plynu, 2003, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, VŠB-TU Ostrava, DORDA, P., P.ŠVANDELKA: Podzemní opravy sond, 2003, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, VŠB-TU Ostrava, BUJOK, P.: Vliv vrtného průzkumu, těžby a uskladňování kapalných a plynných uhlovodíků na životní prostředí, 2003, Sborník věd. prací VŠB-TUO, řada hornicko geologická, Monografie 10, ročník XLIX, VŠB-TU Ostrava.

Doporučená literatura:

FÍK, J.: Zemní plyn, 2006, Agentura ČSTZ, s.r.o., Praha, ČECH, M., P.FOŠENBAUER, J. PETROŠ: Tranzitní plynovod 1970-2010 ČPS, 2010, Praha, 1-56

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.