541-0977 – Netradiční metody využití ložisek (NMVL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0977/01 1999/2000 2009/2010 0
541-0977/02 2009/2010 10
541-0977/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými netradičními metodami využití ložisek. Na základě získaných vstupních poznatků provést kritickou analýzu jednotlivých způsobů využití a navrhnout - se zohledněním ekonomických faktorů a vlivu činnosti na okolní životní prostředí - vhodnou metodiku pro podmínky regionu a ČR. Teoretické studium pak bude zaměřeno zejména na možnosti získávání slojového metanu z uhelných slojí při současné geosekvestraci CO2 a na problematiku utrácení tekutých odpadů pomocí vrtů do vytěžených ložisek uhlovodíků. Práci s daty a prognózami pak využívat v další profesní činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Tradiční hornické metody dobývání ložisek nerostných surovin. Geotechnologické metody dobývání ložisek. Ekonomické podmínky – rentabilita těžby. Perspektiva aplikace nových metod. Principy přeměny pevných užitkových nerostů na jinou – kapalnou nebo plynnou – substanci in situ. Podzemní rozpouštění a vyluhování, podzemní zplynování uhlí, hydraulické dobývání užitkových nerostů vrty (rozpojování horninového materiálu tlakovým vodním paprskem, transport hydrosměsi na povrch). Získávání slojového metanu a jiných typů plynů ve spojení s geosekvestrací CO2. Utrácení tekutých odpadů v dotěžovaných resp. dotěžených ložiscích uhlovodíků.

Povinná literatura:

Sborník II. mezinárodní konference: Netradiční metody využití ložisek, 1999, VŠB-TU Ostrava. BUJOK, P. a kol.: Ukládání tekutých odpadů ve vytěžených ložiscích uhlovodíků, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, 2004, VŠB-TU Ostrava. ĎURICA, D., P. MÜLLER a T. KRČÁL. Plyn sorbovaný v uhelných slojích hornoslezské pánve: Coalbed Methane in the upper Silesian Basin. 1.sted. Praha: ČGS, 2006, 1-114. ISBN 80-7075-668-3. PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývajie ložísk vrtmi, 2006, ES/AMS, BERG fakulta, TU Košice, PINKA, J., M. KLEMPA a J. STRUNA. Technika a technologie vrtných prací: I. díl - Technika pro provádění vrtných prací. 1 vyd.. Ostrava: MarionettiPress, 2014, 1-163. ISBN 978-80-905737-0-3. PINKA, J., M. KLEMPA a J. STRUNA. Technika a technologie vrtných prací: II. díl - Základy technologie vrtných prací. 1 vyd. Ostrava: MarionettiPress, 2014, 1-254. ISBN 978-80-905737-1-0.

Doporučená literatura:

DORDA, P.: Likvidace vrtů a sond, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, 2003, VŠB-TU Ostrava

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.