541-0978 – Speciální inženýrská geologie (SIG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0978/01 1996/1997 1996/1997 0
541-0978/02 1996/1997 2009/2010 0
541-0978/03 1996/1997 1996/1997 0
541-0978/04 2009/2010 10
541-0978/05 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi speciální inženýrské geologie, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech studovaného oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Hodnocení základových poměrů a základové půdy pro výstavbu občanských, průmyslových, liniových, hydrotechnických, podzemních aj. objektů. Posouzení stavu prozkoumanosti. Komplexy metod průzkumu. Účelové inženýrskogeologické mapy, prognóza a hodnocení rizik vyplývajících z horninového prostředí. Posouzení příčin poruch na stávajících stavbách způsobené změnou základových poměrů. Legislativa v inženýrskogeologickém průzkumu.

Povinná literatura:

DAS, B. M. and K. SOBHAN. Principles of geotechnical engineering. Eighth edition. Stamford, CT: Cengage Learning, 2014, xxi, 726 p. ISBN 11-331-0866-0. LANCELLOTTA, R. Geotechnical engineering. 2nd ed. New York: Taylor, 2009, xx, 499 p. ISBN 02-039-2783-4. PAŠEK, J a M MATULA. Inženýrská geologie: Tech. průvodce, díl II. Praha: Česká matice technická, 1995, 610 s. KNIGHT, M. J. et al. Collected Case Studies in Engineering Geology, Hydrogeology, Environmental Geology. Geol. Soc. Austr. Butterfly Books, Sydney, 1983, 103-119 p. WYLLIE, D. C. Foundations on rock. 2nd ed. New York: E, 1999, xviii, 401 p. ISBN 04-192-3210-9 BELL, F. Engineering in rock masses. Boston: Butterworth-Heinemann, 1992, 580 p. ISBN 07-506-1063-8 MARSCHALKO, M., J. MÜLLEROVÁ a D. IDES. Svahové deformace - výukové multimediální texty. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: Fond rozvoje vysokých škol, 2002. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/svadef/

Doporučená literatura:

BICKEL, J. O., T. KUESEL and E. H. KING. Tunnel engineering handbook. 2nd ed. New York: Chapman, 1996, xiv, 544 p. ISBN 04-129-9291-4. ELNASHAI, A. S. and L. D. SARNO. Fundamentals of earthquake engineering. Chichester, U.K.: Wiley, 2008, 347 p. ISBN 04-700-2484-4. GILLOTT, Jack E. Clay in engineering geology. Elsevier, 2012, 484 p. ISBN 978-0-444-42758-8. GLADE, T., M. ANDERSON and M. J. CROZIER. Landslide hazard and risk. Hoboken, NJ: J. Wiley, 2005, xxi, 802 p. ISBN 04-714-8663-9. WALTHAM, T., F.G.BELL and M. CULSHAW. Sinkholes and subsidence: karst and cavernous rocks in engineering and construction. Berlin: Springer/Praxis, 2005, xxxi, 382 p. ISBN 35-402-0725-2. BLYTH, F. and M. D. FREITAS. A geology for engineers. 7th ed. London: E. Arnold, 1984, x, 325 p. ISBN 07-131-2882-8. HULLA, J a P. TURČEK. Zakladanie stavieb. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 1998, 332 s. ISBN 80-889-0505-2. GIANI, P. G. Rock slope stability analysis. Rev. ed. Rotterdam: Balkema, 1992, 326 p. ISBN 90-541-0122-9. MATULA, M. Geológia v územnom plánovaní a výstavbe. Vydanie prvé. Bratislava, Príroda a.s. pre Ministerstvo životného prostredia SR, 1995, 224+16 s. ISBN 80-07-00771-7.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.