541-0979 – Speciální hydrogeologie (SHG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0979/00 1999/2000 2000/2001
541-0979/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0979/02 2009/2010 10
541-0979/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je určen pro výuku speciálních hydrogeologických problémů pro absolventy geologických oborů, kteří již mají znalosti obecné hydrogeologie. Dle zaměření doktoranda témata z následujících oblastí: Aplikovaná hydrogeochemie podzemních vod. Systémy a druhy filtračních toků – speciální úkoly podzemní hydrauliky v hydrogeologii, stopovací zkoušky. Klasifikace a hodnocení geohydrodynamických systémů, režimu podzemních vod, metody zpracování režimních měření. Metody výpočtů zásob a zdrojů podzemních vod v různých podmínkách zvodněných systémů. Kvantitativní hydrogeologie, datování stáří vod. Speciální úkoly průzkumu a vyhledávání podzemních, minerálních a termálních vod. Problémy průzkumu a sanace znečištění podzemních vod. Speciální úkoly hydrogeologie v různých odvětvích průmyslu.

Povinná literatura:

Krásný J. et al. (2012): Podzemní vody České republiky. Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Vydavatelství ČGS Praha. Šráček O., Mls J., Datel J. (2000): Kontaminační hydrogeologie. Skriptum UK Praha, Př. F. Praha. Šráček O., Kuchovský T. (2003): Základy hydrogeologie. Skriptum MU Brno.

Doporučená literatura:

Melioris L.,Mucha I.,Pospíšil, P.: Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava/SNTL Praha 1986/1988

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.