541-0980 – Biostratigrafie (BSG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0980/01 1998/1999 2009/2010 0
541-0980/02 2009/2010 10
541-0980/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti paleontologického systému, popis morfologických znaků fosilních organismů. Studenti musí dokázat identifikovat neznámý fosilní materiál a tento samostatně určit.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Stratigrafické stupnice, stupnice biostratigrafická a její jednotky. Kontinentální uloženiny a možné zastoupení fosilií v nich. Zvláštnosti biostratigrafie přechodných sedimentačních prostředí. Biostratigrafie mořských sedimentačních prostředí. Anoxické podmínky. Možnosti použití biostratigrafických metod v prekambriu. Principy a možnosti biostratigrafického členění jednotlivých útvarů fanerozoika.

Povinná literatura:

CLARKSON, E. N, K.: Invertebrate Palaeontology and Evolution. 1998,4th ed. Oxford: Blackwell Science, xiv, 1-452, ISBN 0-632-05238-4. PEK, I. a kol.: Základy zoopaleontologie. - 1996, Skripta UP, Olomouc.

Doporučená literatura:

MICHALÍK et al.: Stratigrafická príručka. 2008, VEDA Bratislava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.