541-0989 – Technika a technologie vrtání (TTV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0989/00 1998/1999 2000/2001
541-0989/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0989/02 2009/2010 10
541-0989/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty charakterizovat a popsat jednotlivé vrtné technologie, provést jejich srovnání a vysvětlit principy, podle kterých jsou vybírány pro různé účely vrtných prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Vrtné technologie a jejich využití v různých oborech-geologických, geotechnických, inženýrskogeologických, hydrogeologických a dalších prací. Vrtná technika. Konstrukce vrtů a vrtných nástrojů. Vrtné soupravy a soupravy pro podzemní opravy sond. Důležité technologie v průzkumu ložisek nerostných surovin. Multilaterární vrtání, CT (coiled tubing) technologie, štíhlé vrty, usměrněné vrtání a vrtání horizontálních vrtů, vrtání za rovnovážného stavu. Speciální technologie vystrojování vrtů. Vliv vrtných prací na okolní životní prostředí. Pro doktorandy se zaměřením inženýrská geologie a hydrogeologie: Studium technických zařízení a technologických postupů používaných při hloubení vrtů pro potřeby inženýrsko – geologického průzkumu. Pro hloubení vrtů injektážních, kotevních, pro piloty a mikropiloty, vrtů odvodňovacích včetně horizontálních vrtů, vrtů pro průzkum skládek, zřizování a provedení vrtů monitorovacích a sanačních. Nové metody získávání informace z vrtů jak v průběhu hloubení vrtů, tak z horninových vzorků a následných měření ve vrtech. Pro doktorandy se zaměřením geologický průzkum a těžba uhlovodíků: Studium nových technologií hloubení vrtů. Technika a technologie hloubení ponornými vrtacími kladivy. Technologie hloubení vrtů s průběžným výnosem jádra (Con – Cor). Technika a technologie vrtů usměrněných. Technologie hloubení vrtů horizontálních. Studium normativů a výpočetních postupů dle API. Nové metody získávání informací z vrtů jak v průběhu jejich hloubení z horninových vzorků, tak následným měřením ve vrtech. Studium metod geoservisu a Geo-Drill.

Povinná literatura:

PINKA, J., M. KLEMPA a J. STRUNA. Technika a technologie vrtných prací: I. díl - Technika pro provádění vrtných prací. 1 vyd.. Ostrava: Marionetti Press, 2014, 1-163. ISBN 978-80-905737-0-3. PINKA, J., M. KLEMPA a J. STRUNA. Technika a technologie vrtných prací: II. díl - Základy technologie vrtných prací. 1 vyd. Ostrava: MarionettiPress, 2014, 1-254. ISBN 978-80-905737-1-0. PINKA, J. et al.: Borehole Mining, University Textbook, 2007, Publishing Centre/AMS, F BERG TU in Košice.

Doporučená literatura:

PINKA, J., M. SIDOROVÁ, , N. A. DUDLA: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU Košice, 2009, ISBN 978-80-89284-28-3.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.