541-0990 – Tektonika (T)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0990/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0990/02 2009/2010 10
541-0990/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si, v návaznosti na dříve získané znalosti základních geologických předmětů, rozšíří geologické znalosti a dovednosti ze strukturní geologie a tektoniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Stavba země, její tektonika a struktury. Charakteristika kůry a litosféry, metody studia, látkové složení. Desková tektonika - klasifikace struktur litosféry. Divergentní desková rozhraní - typy a klasifikace, magmatismus a divergentní pánve. Transformní zóny. Konvergentní desková rozhraní, mechanismy a geneze tektogenů. Klasifikace sedimentárních pánví na základě geotektonické pozice.

Povinná literatura:

CHÁB, J. a kol.: Desková tektonika, 1983, Knihovna ÚÚG Praha. JAROŠ, J., J. VACHTL: Strukturní geologie, 1992, ACADEMIA Praha.

Doporučená literatura:

TURCOTTE D.L. and G. SCHUBERT: Geodynamics, 2002, Cambridge University Press NEMČOK M. et al.: Thrustbelt - Structure Architecture, 2005, Thermal Regimes and Petroleum Systems, Cambridge University Press

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.