541-0992 – Těžba kapalin a plynů (TKP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0992/00 1999/2000 2000/2001
541-0992/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0992/02 2009/2010 2019/2020 10
541-0992/03 2016/2017 2019/2020 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem tohoto předmětu je naučit studenty orientovat se v různých typech ložisek uhlovodíků, navrhovat otvírku ložisek a projektovat vhodné těžební metody. Dalším cílem je ekonomické ohodnocení navržených těžebních metod včetně aplikace sekundárních a tercielních metod. To vše s ohledem na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Typy, hodnocení a otvírka ložisek přírodních uhlovodíků. Rozložení zásob ropy ve světě. Vývoj cen ropy. Kapitalizace a fúze ropných firem. Země OPEC a ostatní producenti. Způsoby těžby. Těžba samotokem, těžba lifty, mechanizované způsoby těžby. Stimulace přítoku k sondám (kyselinování, hydraulické štěpení). Druhotné a terciérní těžební metody. Hydrodynamické metody výzkumu kolektorských vrstev a sond. Podzemní opravy sond. Sběr, doprava a úprava kapalin a plynů. Vliv těžby ropy a zemního plynu na okolní životní prostředí. Možnosti využití starých vytěžených ložisek. Sanace starých zátěží. Ekonomické aspekty sanace.

Povinná literatura:

GUO, B., W. LYONS a A. GHALAMBOR. Petroleumproductionengineering. 1. Elsevier, 2007. ISBN 978-0-7506- 8270-1. 0-7506-8270-1. BUJOK, P.: Oil and Gas Reservoir Engineering, 2005, skripta VŠB-TU Ostrava, LAKE, L., W.: Enhanced Oil Recovery, 2002, Prentice Hall, New Jersey, GREEN Don W., WILLHITE, G., P.: Enhanced Oil Recovery, 2003, Society of Petroleum Engineers Richardson, Texas, AHMED, T., MEKINNEY, P.,D.: Advanced Reservoir Engineering, 2005

Doporučená literatura:

KOZÁR, P.: Těžba ropy a zemního plynu, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, 2003, VŠB-TU Ostrava, BITTNER, R., PAGÁČ, M.: Druhotné těžební metody, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, 2003, VŠB-TU Ostrava, ČERNOCH, F., B. DANČÁK a H. KOĎOUSKOVÁ. The future of the druzhba pipeline: as a StrategicChallengeforthe Czech Republic and Poland. Brno, 2012. ISBN 978-80-210-5926-9. Masarykova univerzita. SMEJKALOVÁ, E.: Analýza možnosti využití poznatků dálkového průzkumu Země pro detekci přítomnosti uhlovodíků v horninovém prostředí. Ostrava, 2015. Disertační práce. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava. LACNÁ, D.: Legislativa havarijního plánování při těžbě ropy a zemního plynu. Ostrava, 2014. Závěrečná práce rekvalifikačního studia. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.