541-0993 – Užitá geofyzika (UGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Aleš Poláček, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0993/00 1997/1998 1999/2000
541-0993/01 1999/2000 2009/2010 0
541-0993/02 2009/2010 2019/2020 10
541-0993/03 2016/2017 2019/2020 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand zvládne principy geofyzikálních metod s cílem konkrétní aplikace gf metod v geologické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Rozdělení geofyzikálních metod. Fyzikální i metodické principy základních geofyzikálních metod. Principy zpracování dat a jejich interpretace. Základní přístrojová technika pro jednotlivé metody. Využití geofyzikálních metod pro řešení problematiky regionální a strukturní geologie, inženýrské geologie, hydrogeologie, hornictví, stavebnictví a životního prostředí.

Povinná literatura:

Mareš, S. a kol.(1990): Úvod do užité geofyziky. SNTL, Praha , 672 s.

Doporučená literatura:

Karous, M. (1998). Geofyzikální metody při nápravě starých ekologických zátěží. Geonika. Praha Karous, M. (1998). Geofyzikální metody v inženýrské geologii a geotechnice .Geonika. Praha Karous, M. (1998). Geofyzikální metody v hydrogeologii.Geonika. Praha

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.