541-0994 – Všeobecná a strukturní geologie (VSG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0994/00 1999/2000 2000/2001
541-0994/01 1999/2000 2010/2011 0
541-0994/02 2009/2010 10
541-0994/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá, v návaznosti na předchozí nutné prerekvizity (mineralogie, petrografie), základní znalosti a dovednosti z oblasti všeobecné geologie a strukturní geologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cyklus geologických procesů. Exogenní a endogenní dynamika Země. Úvod do stratigrafie - vrstva, souvrství. Zemská kůra - teorie litosférických desek. Magmatismus - magma a jeho vlastnosti. Klasifikace typů magmatismu a magmatických těles. Metamorfóza - principy, druhy metamorfózy. Teorie přetvoření - deformace geologických těles. Metody analýzy přetvoření. Dynamická analýza. Kompasová měření a statistické metody zpracování strukturně tektonických dat. Principy a metody strukturní analýzy. Metody strukturně tektonického mapování. Konstrukce geologických map a řezů. Exogenní dynamika - zvětrávání, půda, svahové pohyby. Geologická činnost vody. Podzemní voda.

Povinná literatura:

KUMPERA, O. a kol.: Všeobecná geologie, 1988, SNTL Praha. CHÁB, J. a kol.: Desková tektonika, 1983, Knihovna ÚÚG Praha. JAROŠ, J., J. VACHTL: Strukturní geologie, 1992, ACADEMIA Praha.

Doporučená literatura:

PLUMMER C.C., L.D. MCGEARY and D.H.CARLSON: Physical Geology, 2005, McGraw Hill RAMSAY J.G. and M.I. HUBER: The Techniques of Modern Structural Geology, 1983, Academic Press. PRESS, F., R. SIEVER: Understanding Earth, W.H. Freeman and Company, 1998, New York. MOORES E.M. & R.J. TWISS: Tectonics, W.H. Freeman and Comp., 1-415, 1995, New York. Van der PLUIJM B.A. & S. MARSHAK: Earth Structures and Introduction to Structural Geology and Tectonics, 1997. NEMČOK M. et al.: Thrustbelt - Structure Architecture, Thermal Regimes and Petroleum Systems, 2005, Cambridge University Press TURCOTTE D.L. and G. SCHUBERT: Geodynamics, 2002, Cambridge University Press. DAVIS G.F.: Dynamic Earth, 1999, Cambridge University Press. DAVIS G.F., S.J.REYNOLDS, Ch.F. KLUTH: Structural Geology of Rocks and Regions - 2011, 3rd Edition, Wiley

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.