541-0997 – Hydrochemie (HGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0997/00 1996/1997 2009/2010 0
541-0997/01 1996/1997 2009/2010 10
541-0997/02 2009/2010 10
541-0997/03 2018/2019 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost intepretace hydrochemických dat, propojení souvislostí a identifikace závislostí mezi hydrochemickými parametry. Rozšíření znalostí o chování anorganických a organických polutantů ve vodách.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení s hydrogeochemickými systémy v přírodních vodách a v odpadních vodách. Navazuje na základní znalosti o hydrochemii a rozvíjí teoretické schopnosti řešit problémy koncentrací hlavních prvků, minoritních složek, stopových prvků a kontaminantů ve vodách. Seznamuje s praktickými problémy řešení analýzy vod.

Povinná literatura:

Krásný J. et al. (2013): Podzemní vody České republiky. ČGS Praha, 1 -1114.ISBN 978-80-7075-797-0. http://voda.gov.cz/portal

Doporučená literatura:

Pitter, Pavel. Hydrochemie. Nakladatelství VŠCHT, Praha: 1999. ISBN 9788070807019

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.