541-1001 – Kvartér (KVAR)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-1001/01 2009/2010 5
541-1001/02 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů v kvartéru, být schopen vysvětlit geologické, klimatologické a obecně přírodní jevy a děje, které se v tomto období odehrávaly. Předmět také umožňuje porozumět problematice cyklických změn přírodního prostředí. Po porozumění jednotlivých souvislostí je student schopen využívat GIS a environmentální modely v problematice rekonstrukce přírodního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává základní představu o kvartéru. Zabývá se multidisciplinárně poměry a pochody v kvartéru, zejména geologickými, geomorfologickými a klimatickými oscilacemi a jejich odrazem v přírodním prostředí. Užším zaměřením předmětu je praktické využití poznatků formou projektu v GIS a environmentálních modelech. Předmět syntetizuje poznatky geologie, paleoklimatologie, geomorfologie, biologie a geoarchelogie.

Povinná literatura:

CZUDEK, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov, SURSUM, 213 s. ISBN 80-85799-27-8 LOŽEK, V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. Praha, Academia, 372 s. ISBN: 80-7212-255 LOŽEK, V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha, Dokořán, 198 s. ISBN: 978-80-7363-095-9 LOŽEK, V. (2011): Po stopách pravěkých dějů. O silách, které vytvářely naši krajinu. Praha, Dokořán. 184 s. ISBN 978-80-7363-301-1 RŮŽIČKOVÁ, E. et al. (2003): Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Praha, Česká geologická služba, 160 s. ISBN: 80-7075-600-4 ZEMAN, A., DEMEK, J. (1984): Kvartér: geologie a geomorfologie. 1. vyd. Praha, SPN, 192 s.

Doporučená literatura:

SVOBODA, J. et al. (1994) : Paleolit Moravy a Slezska, Archeologický ústav AV ČR, Brno, 209 s. ISBN 80-901679-1-8 LOŽEK, V. (2011): Po stopách pravěkých dějů. O silách, které vytvářely naši krajinu. Praha, Dokořán. 184 s. ISBN 978-80-7363-301-1 RŮŽIČKOVÁ, E. et al. (2003): Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Praha, Česká geologická služba, 160 s. ISBN: 80-7075-600-4 ZEMAN, A., DEMEK, J. (1984): Kvartér: geologie a geomorfologie. 1. vyd. Praha, SPN, 192 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.