541-1006 – Nauka o Zemi (NZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiaU3V
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-1006/01 2008/2009 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto předmětu je schopnost studentů: - popsat vznik vesmíru, sluneční soustavy a Země; - popsat zemské těleso a vysvětlit teorii litosférických desek; - chápat a definovat základní endogenní a exogenní procesy; - identifikovat vzájemnou interakci mezi nimi; - pochopit princip jednotlivých metod průzkumu Země.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o endogenních a exogenních dějích probíhajících na planetě Zemi. Seznamuje studenty s hlavními názory na vznik a vývoj vesmíru, sluneční soustavy, popisuje základní objekty vesmíru. Stručně informuje o složení zemského tělesa, vysvětluje geologický čas, geologický cyklus, vnitřní a vnější geologické procesy, tektonické hypotézy a teorii litosférických desek. Stručně seznamuje studenty se základními typy hornin, jejich genezí, primárními a sekundárními strukturami. Vysvětluje vzájemnou interakci mezi zemskou kůrou, hydrosférou, atmosférou a biosférou. Informuje o základních metodách průzkumu Země, DPZ, GPS, GIS a v neposlední řadě informuje o těžbě nerostných surovin ve spojení s problémy životního prostředí.

Povinná literatura:

Výukový multimediální text "Nauka o Zemi pro technické obory" je dostupný na internetové adrese http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm nebo na DVD u přednášejícího.

Doporučená literatura:

Jakeš, P. (1984): Planeta Země. Mladá fronta, Praha, 413 s. Hofrichterová, L. (2003) Nauka o Zemi. VŠB-TU Ostrava, Regionální centrum celoživ. vzdělávání, Ostrava, 71 s+CD. Zamarský, V., Kumpera, O. (1996): Nauka o Zemi a přehled technologií jejího využití. Skripta Ostrava, VŠB - TU Ostrava, 109 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.