541-1009 – Mineralogie (M)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Jiří Mališ, Ph.D.
Úroveň studiaU3V
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-1009/01 2008/2009 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení krystalické stavby minerálů, jejich vlastností, systému klasifikace minerálů, procesů vzniku a vývoje minerálů a metod jejich výzkumu. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia vlastností a klasifikace minerálů. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji minerálů. Teoreticky znát základní metody výzkumu minerálů a krystalických látek. Ilustrovat získané poznatky na příkladech popisu a využití minerálů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je určen pro posluchače univerzity třetího věku, které ve čtyřech přednáškových blocích seznamuje se základy mineralogie. Obsah přednášek je následující: - Krystalografie - Vlastnosti minerálů - Mineralogický systém - prvky až fosfáty - Mineralogický systém - silikáty

Povinná literatura:

Mališ, J.: Mineralogie. Učební texty pro posluchače Univerzity III. věku oboru Geologie a životní prostředí. VŠB-TU Ostrava, 2006.

Doporučená literatura:

SLAVÍK, F. a kol.: Mineralogie. – Vydav. ACADEMIA, Praha, 1974.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.