541-1010 – Petrografie (P)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiaU3V
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-1010/01 2008/2009 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení hlavních systémů klasifikace hornin, procesů vzniku a vývoje základních horninových typů a metod výzkumu hornin. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia a klasifikace hornin Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji hornin Aplikovat základní metody výzkumu na popis hornin Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých příkladech využití hornin

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Úvod do nauky hornin - petrografie Vznik hornin v přírodě Klasifikace hornin Magmatické horniny Sedimentární horniny Metamorfované horniny Metody studia hornin v terénu a laboratoři Příklady aplikace hornin

Povinná literatura:

http://petrologie.1sin.cz/ http://atlas.horniny.sci.muni.cz/index.html

Doporučená literatura:

http://petrol.sci.muni.cz/mikroskopie/uvod.htm

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.