541-1012 – Petrografie laboratoře (PL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Jiří Mališ, Ph.D.
Úroveň studiaU3V
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-1012/01 2008/2009 2014/2015 2
541-1012/02 2014/2015 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač U3V získá základní informaci o vybraných analytických metodách používaných v petrografii.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je rozdělen do tří samostatných lekcí: - příprava preparátů - práce s polarizačním mikroskopem - exkurze v laboratoři hornin

Povinná literatura:

Mališ,J.; Stejskalová, J. Petrografie - laboratoře. Učební text pro posluchače U3V. VŠB-TU Ostrava, 2013.

Doporučená literatura:

Mališ,J.; Stejskalová, J. Petrografie - laboratoře. Učební text pro posluchače U3V. VŠB-TU Ostrava, 2013.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.