541-1035 – Regionální památky (RP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuMgr. Kateřina Barcuchová
Úroveň studiaU3V
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-1035/01 2014/2015 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje všeobecný přehled o regionálních památkách, jejich historii i současnosti. Historická vyobrazení památek jsou pro srovnání doplněna jejich fotografiemi ze současnosti.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

Korbelářová, Irena a kol. Ostrava 1880-1939. Třinec 2000. Strakoš, M.: Průvodce architekturou Ostravy. Ostrava 2009. Vybíral, Jindřich. Zrození velkoměsta. Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890-1938. Šlapanice 2003.

Doporučená literatura:

Bičiště, Bedřich a kol. Ostravsko ve fotografii. Ostrava 1958. Daněk, R.: Měšťanský pivovar v Moravské Ostravě v době průmyslové revoluce (1823-1889). In: Ostrava, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska (dále jen In: Ostrava), 22. Garguláková, Zdeňka: Založení a počátky městské nemocnice v Moravské Ostravě (1848-1897). In: Ostrava, 11. Gribovský, Antonín. Ostravsko ve fotografii. Ostrava 1971. Chvalová, Eva. Obchodní domy v Moravské Ostravě v období první republiky. In: Ostrava, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, Ostrava 2005, s. 119-146. Jiřík, K.: Soukromý léčebný ústav (sanatorium) MUDr. Leopolda Kleina v Moravské Ostravě (1910-1939). In: Ostrava, 23. Korbelářová, Irena, Žáček, Rudolf. Ostrava v proměnách času. Ostrava 1997. Kroček, Miloslav. Opevnění města Moravské Ostravy. In Ostrava, 18, s. 308-322. Kroček, Miloslav. Z místopisu staré Moravské Ostravy. In Ostrava, 14, s. 237-257. Matěj, Miloš a kol.: Technické památky v Ostravě. Ostrava 2007, 103 s. Mor. Ostrava a Ostravsko-karvínský kamenouhelný revír. Moravská Ostrava 1930. Myška, M., Zářický, A. (eds.): Člověk v Ostravě v XIX. století. Ostrava 2007, 256 s. Polášek, Miloš, Sikula, Petr. Ostrava. Ostrava 1985. Řezníček, František, Kubačáková, Olga. Ostrava. Ostrava 2005. Strnadel, Josef a kol. Ostrava. Ostrava 1978. Šerka, J.: Městské jatky v Moravské Ostravě 1881-1914. In: Ostrava, 22 a 23. Šrenk, Vladislav. Moravská Ostrava. Moravská Ostrava 1937. Zahradník, Jaroslav a kol. Ostrava město uhlí a železa. Brno 1947 Fotoarchiv Ostravského muzea.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.