541-1038 – Dějiny evropských států (DES)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuMgr. Věra Vahalíková
Úroveň studiaU3V
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-1038/01 2014/2015 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je orientace studentů ve vývoji dnešního územního uspořádání Evropy – jeho duchovní zdroje, střetávání s jinými kulturními okruhy a evropské integrační tendence – prostřednictvím základní faktografie národních a regionálních dějin.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

Pavlica, T. (1999): Dějiny evropských států. Scriptum VŠB-TO Ostrava, 51 s. Kolektiv autorů (1995): Dějiny Evropy. Paseka, 384 s.

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů (1995): Dějiny evropské civilizace I. Paseka, 372 s. Kolektiv autorů (1995): Dějiny evropské civilizace II. Paseka, 318 s. Kolektiv autorů (2011): Historica. Velký atlas světových dějin s více než 1200 mapami. Slovart, 512 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.