541-1039 – Technické památky (TP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiaU3V
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-1039/01 2014/2015 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s technickými památkami, které se nacházejí na území České republiky. Posluchači získají znalosti, které jim umožní kategorizovat jednotlivé technické památky podle stupně jejich zachovalosti, dále získají znalosti v oblasti výzkumu, evidence a obnovy technických památek, dokáží porovnat stupeň jejich zachovalosti, posoudit současný stav a při praktických ukázkách se pokusí navrhnout metody možné obnovy. U památek hornického charakteru, které představují významnou část osnovy předmětu, musí posluchači umět popsat jejich původní funkční zařazení a vysvětlit pro jaké účely byly při hornické práci využívány. V rámci předmětu si posluchači rozšíří svoje poznatky také o ostatní typy technických památek na našem území.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

Mazáč, J. (2003): Technické kulturní památky. Skripta HGF VŠB-TU Ostrava; Lednický, V. (2003): Zpřístupněné hornické technické památky v České republice, (monografie), vysokoškolská skripta, EkF VŠB-TU Ostrava ; Matěj, M., Klát, J., Korbelářová, I. (2009): Kulturní památky Ostravsko - karvinského revíru. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-52-3; Kučová, V., Matěj, M. (2007): Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-01-1;

Doporučená literatura:

Obrazový atlas neobvyklých turistických cílů v České republice; vydal Klub českých turistů (Eurobeds), elektronická verze - http://www.eurobeds.cz, Praha 2003;

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.