030-0505 – Základy technických prostředků (ZTP)

Garantující katedraKatedra požární ochrany
Garant předmětudoc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
030-0505/01 2004/2005 5
030-0505/02 2002/2003 5
030-0505/03 2017/2018 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základní orientace v terminologii, funkčních principech a použití vybraných technických prostředků požární ochrany, a to jmenovitě v oblasti základních požárních armatur, dýchací techniky, detekční techniky, ochranných oděvů, požární automobilové techniky, požární letecké techniky, požárních čerpadel a hasicích přístrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se v předmětu seznámí se základní terminologií, funkčními principy a použitím vybraných technických prostředků požární ochrany. Výuka bude provedena formou ústní prezentace pedagoga s využitím počítačové prezentace, ilustrativních fotografií a videí. Výklad bude doplněn ukázkami originálních předmětů ze současné technické výbavy HZS ČR, což má dopomoci k lepší názornosti a pochopení probíraných témat.

Povinná literatura:

Dohnal Jiří, Lošák Jiří: Technické prostředky požární ochrany I. Ostrava, 1998, SPBI Spektrum, Sv. 9, 99 s., ISNB: 80-86111-22-9. Lošák Jiří: Technické prostředky požární ochrany II. Ostrava, 2004, SPBI Spektrum, Sv. 19., 131s., ISNB: 80-86634-41-8. KRATOCHVÍL, Michal, KRATOCHVÍL Václav. Technické prostředky požární ochrany. Ostrava, SPBI Spektrum, Sv. XV., 2009, 63 s., ISBN 978-80-7385-064-7 Julinek Rostislav: Chemickotechnická služba hasičského záchranného sboru ČR. I. Protiplynová služba. Učební texty. MV GŘ HZS ČR, Praha, 1999, ISBN 80-902852-0-1 Kolektiv autorů. Chemická služba. Učební skripta. MV GŘ HZS ČR, Praha, 2012, ISBN 978-80-87544-09-9 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Vyhláška MV č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Vyhláška MV č. 456/2006 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

Doporučená literatura:

Dvořáček Petr, Lošák Jiří: Technické prostředky požární ochrany. Ostrava, 2001, SPBI Spektrum, Sv. 9, 77 s., ISNB: 80-86111-97-0.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.