114-0012 – Ekonomie I (Ekon I.)

Garantující katedraKatedra ekonomie
Garant předmětuIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
114-0012/01 1990/1991 2008/2009 6
114-0012/02 1990/1991 2008/2009 5
114-0012/03 2004/2005 2008/2009 3
114-0012/04 2004/2005 2008/2009 5
114-0012/05 2004/2005 2005/2006 5
114-0012/06 1990/1991 2004/2005 6
114-0012/07 2009/2010 5
114-0012/08 2009/2010 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, s chováním různých typů ekonomických subjektů (spotřebitelé, podniky, vláda, zahraniční subjekty) a s mechanismem, jakým fungují jednotlivé typy trhů v současném ekonomickém systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen k seznámení posluchačů se základními mikroekonomickými a makroekonomickými kategoriemi a možnostmi jejich praktické aplikace. Důraz je kladen na vysvětlení chování jednotlivých ekonomických subjektů na dílčích trzích a na vzájemné vazby mezi makroekonomickými agregáty, včetně úlohy vlády a centrální banky při provádění hospodářské politiky.

Povinná literatura:

Jurečka, V. a kol.: Úvod do ekonomie. Učební text pro studenty neekonomických oborů, 4. aktualizované vydání. VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3731-4.

Doporučená literatura:

Holman, R.: Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 3. vyd. C.H. Beck, Praha, 2015.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.