114-0024 – Ekonomie II. (Eko II)

Garantující katedraKatedra ekonomie
Garant předmětuIng. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
114-0024/01 1999/2000 2008/2009 0
114-0024/03 1999/2000 2008/2009 0
114-0024/04 1999/2000 2008/2009 4
114-0024/05 2004/2005 2008/2009 7
114-0024/06 2009/2010 2020/2021 7
114-0024/07 2009/2010 2020/2021 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen analyzovat základní ekonomické kategorie. Umí vysvětlit příčiny a důsledky chování spotřebitelů, firem, vlády a centrální banky a s fungování dílčích trhů produktů, peněz a výrobních faktorů. Má přehled o mechanismu fungování národního hospodářství v kontextu globální ekonomiky. Je schopen samostatného ekonomického myšlení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Ekonomie II. navazuje na základní kurz Ekonomie I. V mikroekonomické části bude důraz kladen na teorii firmy a chování subjektů na dílčích trzích. Makroekonomická část je zaměřena především na interakci reálného a finančního sektoru ekonomiky a na rozšíření standardních makroekonomických modelů o prvky otevřené ekonomiky.

Povinná literatura:

1. Jurečka, V. a kol. Mikroekonomie. Grada Publishing, Praha 2010. ISBN: 978-80-247-3259-6. 2. Jurečka, V. a kol. Makroekonomie. Grada Publishing, Praha 2010. ISBN: 978-80-247-3258-9.

Doporučená literatura:

1. Jurečka, V., Jánošíková, I. a kol.: Mikroekonomie. Učební text pro bakalářské studium. Ostrava. VŠB-TUO 2005. 2. Jurečka, V. – Jánošíková, I. a kol.: Makroekonomie. Základní kurs, VŠB- TU Ostrava, 2004.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.