114-0500 – Mikroekonomie A (MIC A)

Garantující katedraKatedra ekonomie
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Jan Libich
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
114-0500/01 2006/2007 2011/2012 5
114-0500/02 2012/2013 6
114-0500/03 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu zná obsah základních ekonomických kategorií, zná modely chování různých typů ekonomických subjektů v různých tržních strukturách, na trzích produktů i výrobních faktorů. Je schopen analyzovat příčiny a důsledky tržních selhání a mikroekonomickou úlohu vlády.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vytvoření základu pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení studentů. Hlavní důraz je kladen na chování spotřebitelů, domácností, firem a vlády. Pozornost je také věnována trhu práce a trhu kapitálu. Na kurs Mikroekonomie A navazuje kurs Mikroekonomie B v 1. ročníku navazujícího magisterského studia, případně i kurs Mikroekonomie C v doktorském studiu. Osnova předmětu: 1. Úvod do ekonomie. 2. Trh a tržní mechanismus. 3. Teorie užitečnosti. 4. Poptávka a její elasticita. 5. Firma – její cíle a produkční aktivita. 6. Náklady, příjmy a zisk firmy. 7. Firma v podmínkách dokonalé konkurence. 8. Monopol. 9. Firma v podmínkách oligopolu a monopolistické konkurence. 10. Trh práce. 11. Trh kapitálu (zapůjčitelných fondů). Trh přírodních zdrojů. 12. Tržní selhání. Externality a veřejné statky. 13. Rozdělování důchodu. 14. Teorie veřejné volby.

Povinná literatura:

JUREČKA V. a kol. Mikroekonomie. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha. Grada 2018. ISBN 978-80-271-0146-7.

Doporučená literatura:

HEYNE, Paul, Peter J. BOETTKE a David L. PRYCHITKO. The Economic Way of Thinking. 13th edition. Pearson, 2013. ISBN 978-0132991292. HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6. JANÁČKOVÁ H., JÁNOŠÍKOVÁ I., KOLCUNOVÁ E., PALIČKOVÁ I. Mikroekonomie A. Sbírka úloh pro bakalářské studium. Ostrava. VŠB - TUO, Ekonomická fakulta, 2019. ISBN 978-80-248-4313-1. KRUGMAN, Paul and Robin WELLS. Microeconomics. 3rd edition. Worth Publishers, 2012. ISBN 978-1-4292-8342-7. MACÁKOVÁ, Libuše et al. Mikroekonomie. Základní kurs. 11. vydání. Slaný: Melandrium, 2009. ISBN 978-80-86175-70-6. MANKIW, N. Gregory. Principles of Microeconomics. 7th edition. South-Western College Pub, 2014. ISBN 978-1285165905.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.