114-0500 – Mikroekonomie A (MIC A)

Garantující katedraKatedra ekonomie
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jan Libich
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
114-0500/01 2006/2007 2011/2012 5
114-0500/02 2012/2013 6
114-0500/03 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu zná obsah základních ekonomických kategorií, zná modely chování různých typů ekonomických subjektů v různých tržních strukturách, na trzích produktů i výrobních faktorů. Je schopen analyzovat příčiny a důsledky tržních selhání a mikroekonomickou úlohu vlády.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vytvoření základu pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení studentů. Hlavní důraz je kladen na chování spotřebitelů, domácností, firem a vlády. Pozornost je také věnována trhu práce a trhu kapitálu. Na kurs Mikroekonomie A navazuje kurs Mikroekonomie B v 1. ročníku navazujícího magisterského studia, případně i kurs Mikroekonomie C v doktorském studiu.

Povinná literatura:

1) MANKIW, N. Gregory. Principles of economics. Ninth ed. Boston, MA: Cengage, 2020. ISBN 9780357038314. 2) KRUGMAN, Paul and Robin WELLS. Microeconomics. Sixth ed. Worth Publishers, 2021. ISBN 9781319245283. 3) GANS, Joshua, Stephen KING, Robin STONECASH, Martin BYFORD, Jan LIBICH and Gregory MANKIW. Principles of Economics: Australian and New Zealand Edition. Seventh ed. Cengage, 2017. ISBN 9780170382656.

Doporučená literatura:

1) COWEN, Tyler and Alex TABARROK. Modern Principles: Microeconomics. Fifth ed. MacMillan Learning, 2021. ISBN 9781319329785. 2) GOOLSBEE, Austan, Steven LEVITT and Chad SYVERSON. Microeconomics. Third ed. Worth Publishers, 2019. ISBN 9781319105563. 3) MATEER, Dirk and Lee COPPOCK. Principles of Microeconomics. Third ed. W.W. Norton & Company, 2021. ISBN 9780393422474.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.