115-0402 – Člověk a organizace (ČLORG)

Garantující katedraKatedra managementu
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
115-0402/01 2007/2008 2009/2010 3
115-0402/02 2011/2012 2012/2013 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle "Člověk a organizace": ­- vysvětlit problematiku struktury a fungování sociálního prostředí, tzn. společnosti, malých sociálních skupin a organizací, ­- popsat sociální procesy probíhající v sociálním prostředí, ­- objasnit postup jak získat empirická data sociologickým výzkumem, ­- vysvětlit podstatu osobnosti a jejího formování, ­- rozlišit mezi motivací a stimulací, ­- objasnit vytváření sociální interakce a interpersonálních vztahů ve skupině, ­- identifikovat a řešit konflikty a stres, ­- ilustrovat a vysvětlit podstatu kreativního myšlení a učení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Podstata předmětu spočívá v poskytnutí základních sociologických a psychologických poznatků, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky fungování osobnosti a sociálního prostředí (skupin, organizací, společnosti), aby bylo možné je efektivně formovat a rovněž ovlivňovat procesy, které se jich týkají. Tyto znalosti jsou důležité především pro management a marketing.

Povinná literatura:

BLÁHA, Jiří a Aleš MATECIUC. Osobnost a psychické procesy. Ostrava: EkF, IIS. 2008 DUŠKOVÁ, Anna. Sylaby k přednáškám „Člověk a organizace“. Ostrava, Ekf, IIS, 2008 KAŇÁKOVÁ, Zdeňka. Organizace. Sociologický průzkum. Ostrava. EkF, IIS. 2008

Doporučená literatura:

BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie v řízení. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 569 s. ISBN 80-7261-064-3. NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996. 253 s. ISBN 80-200-0592-7 NOVÝ, Ivan. a kol. Sociologie pro ekonomy. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-433-9 PROVAZNÍK,Vladimír et al.. Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada, 1997. 221 s ISBN 80-7169-434-7 SURYNEK, Alois; Růžena KOMÁRKOVÁ a Eva KAŠPAROVÁ. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. 158 s. ISBN 80-7261-038-4.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.