116-0302 – Marketingový výzkum A (MVA)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0302/01 2004/2005 2009/2010 4
116-0302/02 2004/2005 2009/2010 4
116-0302/03 2004/2005 2009/2010 4
116-0302/04 2004/2005 2009/2010 4
116-0302/05 2010/2011 2010/2011 4
116-0302/06 2010/2011 2020/2021 4
116-0302/07 2011/2012 2021/2022 5
116-0302/08 2013/2014 2013/2014 4
116-0302/09 2017/2018 2020/2021 4
116-0302/10 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat proces marketingového výzkumu. 2. Identifikovat adekvátní metody marketingového výzkumu. 3. Navrhnout vhodné nástroje pro shromažďování informací. 4. Vysvětlit způsob tvorby výběrového souboru. 5. Specifikovat způsob přípravy a analýzy výzkumných dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět vysvětluje roli marketingového výzkumu pro manažerské rozhdoování. Přináší přehled o postupech, metodách a technikách, které marketingový výzkum využívá s důrazem na moderní postupy. Zároveň by studenti měli získat praktické zkušenosti realizací vlastního výzkumného projektu.

Povinná literatura:

KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. vyd. Praha: Professional, 2011. 224 s. ISBN 978-80-7431-062-1. TAHAL, Radek et al. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. 264 s. ISBN 978-80-271-0206-8.

Doporučená literatura:

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. 440 s. ISBN 978-80-262-0982-9. HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. 3. vyd. Praha: Portál, 2009, 696 s. ISBN 978-80-7367-482-3. NAGYOVÁ, L. Výskum trhu. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 315 s. ISBN 978-80-552-1271-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.