118-0310 – Vedení projektových týmů (VPT)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomiky
Garant předmětuIng. Renáta Václavková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
118-0310/01 2009/2010 2009/2010 3
118-0310/02 2010/2011 2010/2011 3
118-0310/03 2010/2011 2015/2016 4
118-0310/04 2010/2011 2015/2016 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na praktickou interpretaci a sumurizaci základních manažerských dovedností a trénink efektivní komunikace a účinného řešení konfliktů. Student se učí využívat a vybrat nástroje efektivního řízení a vedení projektových týmů. Dále hodnotí a diskutuje jednotlivé manažerské přístupy uplatnitelné pro efektivní řízení projektových týmů v podnikatelské a veřejné sféře. Pozornost je dále zaměřena na provázání otázek soft skills, doplněné o znalosti projektového řízení v otázkách organizování projektu, nakupování, komunikování, kontroly a monitoringu. V souvislosti s unikátností projektu jsou představeny a procvičeny také nástroje tvůrčí práce uplatitelné zejména při řešení problémů a rozhodování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

BELBIN, Meredith.Manažerské týmy.Přeložil Pavel Procházka, Praha: Wolter Kluwer 2012.ISBN 978-80-7357-851-0. BELBIN, Meredith.Týmové role v práci.Přeložil Pavel Procházka, Praha: Wolter Kluwer 2012.ISBN 978-80-7357-851-0. BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-308-0. ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. BizBooks, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1506-0. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 333 s. ISBN 80-247-1501-5.

Doporučená literatura:

MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s. 2003. ISBN 80-247-0650-4.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.